"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
TIN TỨC
Danh sách các Quy chế và Các Ban của Công ty


I. Danh sách các Quy chế của Công ty CP cấp thoát nước năm 2016

1. Điều lệ Công ty (Vui lòng xem Nội dung tại đây)

2. Quy chế Quản trị (Vui lòng xem Nội dung tại đây)

II. Danh sách các Ban trong Công ty năm 2016

1. Ban tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và sản xuất - kinh doanh của Công ty. (Nội dung quyết định)

2. Ban ISO (Nội dung quyết định)

3. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (Nội dung quyết định)

4. Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật (Nội dung quyết định)

5. Hội đồng bảo hộ lao động (Nội dung quyết định)

6. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (Nội dung quyết định)

7. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào quần chún bảo vệ an ninh tổ quốc (Nội dung quyết định)

8. Ban Công nghệ thông tin (Nội dung quyết định)

9. Đội phòng cháy chữa cháy (Nội dung quyết định)

 

HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
         CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                              LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 9
Lượt truy cập : 578211