"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cp Cấp thoát nước Long An sản xuất (kể từ kỳ thu sản lượng nước tiêu thụ từ kỳ 12/2019-kỳ 5/2020)


"Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cp Cấp thoát nước Long An sản xuất"
Căn cứ quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An sản xuất Nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu sản lượng nước tiêu thụ kỳ 12 năm 2019 đến kỳ 05 năm 2020 (tương ứng với hóa đơn tiền nước từ kỳ 12 năm 2019 đến kỳ 05 năm 2020), áp dụng giá nước như sau:
STT Mục đích sử dụng nước Giá thành (đồng/m3 thực tế sử dụng)
  1/ Sinh hoạt các hộ dân cư: 7.660 đồng/ m3
  2/ Sinh hoạt các hộ dân cư (bán qua đồng hồ tổng): 7.060 đồng/ m3
  3/Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện) phục vụ mục đích công cộng: 8.960 đồng/ m3
  4/ Sản xuất vật chất (trực tiếp): 10.860 đồng/ m3
  5/ Sản xuất vật chất (đồng hồ tổng): 9.750 đồng/ m3
  6/ Kinh doanh dịch vụ: 10.860 đồng/ m3
Trong đó:
-Giá bán 1m3 nước cho từng mục đích sử dụng đã có thuế GTGT 5%;
-Giá tiêu thụ nước sạch nêu trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền cấp quyền khai thác và chi phí đấu nối miễn phí ống nhánh, đồng hồ khách hàng;
-Chi tiết mục đích sử dụng nước tham khảo thêm tại đây
HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                            LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 8
Lượt truy cập : 730845