"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO THU BỔ SUNG PHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT( gọi tắt là phí BVMT nộp bổ sung)


Trước hết Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng nước do Công ty cung cấp trong thời gian qua.

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ công văn số 5283/UBND-KT của UBND tỉnh Long An ngày 06 tháng 11 năm 2018 về việc thực hiện thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

Công ty là đơn vị thu hộ phí BVMT nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Do Công ty nhận thức phải chờ các cơ quan của tỉnh hướng dẫn thì mới thực hiện chính sách thu phí BVMT theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2016 của Chính phủ) nên có sự chênh lệch thiếu 5% tiền nước trước thuế kể từ hóa đơn kỳ 7/2017 đến kỳ 7/2018.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An trong công văn số 5283/UBND-KT nêu trên, nay Công ty trân trọng thông báo đến toàn thể khách hàng về việc thu phí BVMT nộp bổ sung trong các hóa đơn tiền nước từ kỳ 12/2018 đến kỳ 3/2019, cụ thể như sau:

Thu bổ sung  phí BVMT kỳ 7, 8 và 9 năm 2017 trong hóa đơn kỳ 12/2018.

Thu bổ sung phí BVMT kỳ 10, 11 và 12 năm 2017 trong hóa đơn kỳ 01/2019.

Thu bổ sung phí BVMT kỳ 1, 2 và 3 năm 2018 trong hóa đơn kỳ 02/2019.

Thu bổ sung phí BVMT kỳ 4, 5, 6 và 7 năm 2018 trong hóa đơn kỳ 03/2019.

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty-phòng Kế hoạch kinh doanh, địa chỉ: số 250 Hùng Vương, phường 4, Tp Tân An, Long An. Số điện thoại: 0272.2210524.

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm: Số 1921/TB-CNLA

HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                            LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 5
Lượt truy cập : 727851