"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH 2018


“Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An sản xuất”
 
Căn cứ Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An sản xuất;
Nay công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu lượng nước tiêu thụ kỳ 3 năm 2018, giá nước được áp dụng như sau: 
1. Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư (bán trực tiếp): 7.200 đồng/m3;
2. Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân (bán qua đồng hồ tổng): 6.600 đồng/m3;
3. Nước dùng cho các cơ quan hành chính và cho các hoạt động phục vụ mục đích công cộng, các đơn vị sự nghiệp: 8.270 đồng/m3;
4. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán trực tiếp): 10.000 đồng/m3;
5. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán qua đồng hồ tổng): 9.400 đồng/m3;
6. Nước dùng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ: 10.000 đồng/m3; 
 
(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).
Trân trọng thông báo./.
Tập tin đính kèm: Quyết định 513/QĐ-UBND
 
HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                            LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 5
Lượt truy cập : 730837