"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH


THÔNG BÁO

“Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An sản xuất”

 

Căn cứ Quyết định số: 2040/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND Tỉnh Long An, về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An sản xuất;

Căn cứ Quyết định số: 2157/QĐ- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND Tỉnh Long An về việc sủa đổi, bổ sung Quyết định 2040/QĐ- UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND Tỉnh Long An;

Nay công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu lượng nước tiêu thụ kỳ 7 năm 2014 (01/7/2014), giá nước được điều chỉnh như sau:

1. Nước dùng cho sinh hoạt hộ dân cư (bán trực tiếp): 6.150đồng/m3;

2. Nước dùng cho sinh hoạt các khu dân cư (bán qua đồng hồ tổng): 5.000đồng/m3;

3. Nước dùng cho sinh hoạt cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng: 6.700đồng/m3;

4. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán trực tiếp): 8.150 đồng/m3;

5. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán qua đồng hồ tổng khu công nghiệp): 7.000đồng/m3;

6. Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ: 8.150 đồng/m3.

(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm

Quyết định số: 2040/QĐ-UBND (trang 1, trang 2)

Quyết định số: 2157/QĐ- UBND

HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                            LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 8
Lượt truy cập : 730843