"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
TIN TỨC
Kết quả Xét nghiệm tại Vị trí cuối nguồn M2, Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Vị trí cuối nguồn M2, Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Vị trí cuối nguồn M1, Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Vị trí cuối nguồn M1, Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng G10, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng G10, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Phường 6, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Phường 6, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Khu Phố 2, Phường 3, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Kết quả Xét nghiệm tại Giếng Khu Phố 2, Phường 3, TP.Tân An, Long An 05/12/2017 (nước sau xử lý)

Trang (14) : First | << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> | Last
HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
         CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                              LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bình ảnh tháng 8/2017(nước sau xử lý )
.........................................................................................

Kết quả Xét nghiệm tại Bến Lức (Gò đen) tháng 8/2017 (nước sau xử lý )
.........................................................................................

Kết quả Xét nghiệm tại Tân An tháng 8/2017(nước sau xử lý )
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 3
Lượt truy cập : 396278